krijtland wonen

jaarverslag 2022

Welkom bij het online jaarverslag van Krijtland Wonen. Hierin praten we je bij over de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

dit is krijtland wonen

jaarverslag 2022

Per 1 januari 2021 is Krijtland Wonen ontstaan door een fusie van woning- stichting Simpelveld en woning- stichting Krijtland Wonen. Met ruim 3.300 woningen in de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Simpelveld zijn we de grootste aanbieder van huurwoningen in de regio.

betaalbaarheid en kwaliteit

het is onze belangrijkste taak om voldoende woningen te realiseren voor onze doelgroep. Niemand heeft een geldboom in zijn tuin staan. Daarom zoeken we een goede balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid. Niet alleen voor de korte, maar ook de lange termijn.

zo zag het vastgoedbezit van Krijtland Wonen er eind 2022 uit

In 2022 verwelkomden we 202 nieuwe huurders:

0

voor onderhoud opgenomen in de begroting 2022.

Krijtland Wonen zorgt voor het onderhoud aan de buitenkant en de binnenkant van de woning. Zo borgen we de kwaliteit van onze objecten.

een nieuw huurprijsbeleid

In 2022 heeft Krijtland Wonen een inflatievolgend huurbeleid toegepast. Dit betekent dat we geen gebruik maakten van een inkomensafhankelijke huurverhoging en voorkomen dat de huurprijzen van een woning te hoog worden. Hierdoor is de huur van bijna al onze woningen verhoogd met 2,3%.

Zie je die bouwkraan in de verte? Op die plek werken we hard aan herstructureringsprojecten.

4 woningen verkocht

in 2022. Dat is minder dan in het jaar ervoor (16). Woningen die eerst in aanmerking kwamen voor verkoop, bleken toch nodig om woning- zoekenden een thuis te bieden. Daarnaast is ons huurbeleid aangepast, waarbij jongeren en doorstromers een eerlijke kans krijgen op eigen woningbezit.

wat hebben we in 2022 gedaan op gebied van verduurzaming?

prettig wonen in vitale kernen & middenin de samenleving staan

Een leefbare omgeving draagt bij aan het woonplezier. Wonen is namelijk meer dan een dak boven je hoofd.

Krijtland Wonen besteedde in 2022 €189,- per huurwoning aan leefbaarheid.

landelijke opschoondag In maart organiseerden we twee actiedagen in Vaals en Simpelveld die in het teken stonden van schoonmaken én verbinding.

bewonersinitiatieven ondersteunen Onze huurders hebben geweldige ideeën op het gebied van verbinding.

start van ‘samen aan de noot’ met bewoners en gemeente vaals

klantgerichte dienstverlening en laagdrempelige organisatie

Zonder huurders geen Krijtland Wonen. Daarom laten we de mening en betrokkenheid van onze huurders niet ondersneeuwen. Dankzij hen kunnen we onze dienstverlening vernieuwen en verbeteren. We zijn via verschillende kanalen bereikbaar. Dat maakt het contact persoonlijk en laagdrempelig.

Om de klanttevredenheid van onze huurders te meten, werkt Krijtland Wonen samen met KWH. In 2022 scoorden we mooie cijfers:

1 januari 2022

zijn de twee huurdersorganisaties van Krijtland Wonen samengevoegd tot één: Stichting Huurdersbelangen Krijtland Wonen.

Onverwachte schade wil je het liefst zo snel mogelijk opgelost hebben. Daarom kunnen huurders sinds 1 juni 2022 reparatieverzoeken telefonisch doorgeven aan 24ROSA. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Zo is Krijtland Wonen

Altijd dichtbij en bereikbaar

In 2022 heeft de klachtencommissie geen klachten
ontvangen over de dienstverlening van Krijtland Wonen.

slimme, actieve en ondernemende organisatie & goed werkgeverschap

meegaan in de wervelwind
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Onze interne processen zijn zo ingericht dat we meekunnen in deze wervelwind. Ook investeren we in systemen en zetten we onze medewerkers in hun kracht om hieraan bij te dragen.

een leven lang leren
We stomen onze medewerkers klaar voor de veranderingen die in het vooruitzicht liggen. We zijn nieuwsgierig naar de ambities van onze medewerkers en willen hen ondersteunen om deze tot bloei te laten komen. Dit doen we onder andere met mogelijkheden tot bijscholing van kennis en vaardigheden, kennisdeling met elkaar en persoonlijke groei.

In 2022 investeerden we €140.000
in scholingen en trainingen die bijdragen aan de groei van medewerkers en de organisatie.

Krijtland Wonen zoekt actief naar mogelijkheden om haar eigen kennis te delen met anderen. Andersom leren we ook graag van onze partners en andere wooncorporaties.

ontwikkelingen overige samenwerkingen
In Vaals hebben we nieuwe afspraken gemaakt met Envida over het gebruik van een aantal gemeenschappelijke ruimten in de complexen van Krijtland Wonen. De zorggroep organiseert hier regelmatig dagbestedingsactiviteiten voor haar bewoners.

krijtland wonen jaarverslag 2022

Welkom bij het online jaarverslag van Krijtland Wonen. Hierin praten we je bij over de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

In 2022 is er weer veel gebeurd. Niet alleen bij Krijtland Wonen, ook in de wereld om ons heen. Iedere dag werken onze medewerkers hard om goed wonen mogelijk te maken. Een fijn thuis voor al onze huurders en mensen die een woning zoeken. Niet alles wat we doen is direct zichtbaar, maar zit in de persoonlijke aandacht en contact. Samen met onze partners houden we onze wijken en buurten veilig en leefbaar. Dat zijn de momenten die het verschil maken. Dat maakt Krijtland Wonen zichtbaar, dichtbij en verbindend.

Aan de andere kant heeft Krijtland Wonen ook een belangrijke taak als werkgever. We zetten in op modern werkgeverschap, waarbij onze medewerkers zichzelf, hun talenten en kwaliteiten blijvend kunnen ontwikkelen. Zo voelen ook zij zich thuis bij Krijtland Wonen.

Michiel Sluijsmans,
Directeur – bestuurder

decoratieve achtergrond decoratieve achtergrond
decoratieve achtergrond
decoratieve achtergrond
text
text
vastgoedbezit tabel

planmatig onderhoud - €262.000

Hieronder vallen onder andere de vervanging van badkamers, toiletten en keukens. Ook schilderwerk en werkzaamheden aan het dak zijn onderdeel van planmatig onderhoud.

niet planmatig onderhoud - €1.809.000

Hieronder valt het onderhoud dat verricht is naar aanleiding van reparatieverzoeken. Hiervoor werken we samen met onze partners Smeets Vastgoedservice BV en Wierts BV.

mutatieonderhoud - €1.430.000

Hieronder valt onderhoud dat plaatsvindt tussen twee huurperiodes.

huurincasso

Door veel persoonlijk contact en nauwe samenwerking met onze partners, houden we huurachterstanden onder controle. Zo voorkomen we ontruimingen van woningen. De inflatie en energiekosten zorgen helaas toch voor problemen bij huurders. Daarom werken we in de vorm van vroegsignalering en schuldhulpverlening om huurders te helpen bij financiële problemen. Bovendien informeren we huurders via de VoorzieningenWijzer over hun recht op financiële toeslagen en passende verzekeringen. In 2023 zetten we in op nog beter maatwerk.

vastgoedbezit tabel

schilterstraat – simpelveld

Aan de Schilterstraat in Simpelveld worden 69 woningen gesloopt om plaats te maken voor 50 nieuwbouwwoningen. De openbare ruimte, de parkeergelegenheid en het groen in de wijk wordt ook aangepakt. We verwachten in de eerste maanden van 2023 te starten met de sloop.

julianastraat – bocholtz

In totaal worden 15 woningen gesloopt en vervangen door 8 levensloopbestendige woningen. We verwachten eind 2023 te starten met de sloop.

nieuwstraat/burggraverweg – gulpen

Op deze locatie worden 10 eengezinswoningen gesloopt. Na uitgebreid onderzoek is besloten deze niet op te knappen. Er komen 20 levensloop-bestendige appartementen voor in de plek. We verwachten eind 2023 te starten met de sloop.

Het verduurzamen van woningen is een belangrijke opgave voor Krijtland Wonen. Niet alleen in 2022, maar ook in de jaren die volgen. Dit draagt bij aan betaalbare woonlasten voor onze huurders én een schoner milieu. Deze reis naar duurzaamheid maken we niet alleen, ook onze huurders nemen we daarin actief mee.

Zo hebben we in 2022 ruim 350 zonnepanelen geïnstalleerd op onze huurwoningen. We voorzien onze woningen van isolatie. En om bewustwording te creëren bij onze huurders, zetten we energiecoaches in die informatie en advies geven over energiebesparing.

Krijtland Wonen wil ook het goede voorbeeld geven. Daarom rijden onze medewerkers zoveel mogelijk met elektrische vervoersmiddelen en scheiden we het afval op onze kantoren.

krijtland wonen besteedde in 2022 €189,- per huurwoning aan leefbaarheid.

verbindende bijeenkomsten organiseren en bijwonen voor huurders en stakeholders

Met grote regelmaat vergaderen wijkraden en bewonersgroepen met elkaar over de schoonmaak, groenonderhoud of toegankelijkheid van de complexen. We moedigen deze bewonersparticipatie aan door als woningcorporatie zichtbaar te zijn tijdens deze gesprekken. Wat is er nodig om bewoners in hun kracht te zetten voor hun leefomgeving?

buurtbemiddeling

In de gemeente Simpelveld werken we al lang samen met Impuls en de gemeente in het kader van buurtbemiddeling. Deze kunnen we inzetten als er sprake is van overlast en buurtbewoners niet samen tot een oplossing komen. Een medewerker van Impuls zoekt dan samen met de huurders naar een passende uitkomst.

vastgoedbezit tabel

crea hoeskamer

Brigitta Custers: Hier komen buurtbewoners samen om te knutselen met én voor elkaar. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die graag creatief bezig is, maar hier geen geld voor heeft. Krijtland Wonen ondersteunt de Crea Hoeskamer door een ruimte beschikbaar te stellen. Bovendien nemen wij een deel van de vaste lasten voor onze rekening.

huurdersbelangen

Per 1 januari 2022 zijn de twee huurdersorganisaties van Krijtland Wonen samengevoegd tot één: Stichting Huurdersbelangen Krijtland Wonen. Deze partij komt op voor de rechten van onze huurders. Daarnaast beslist zij onder andere mee over de prestatieafspraken, maar ook de jaarlijkse huurverhoging.

reparaties

Onverwachte schade wil je het liefst zo snel mogelijk opgelost hebben. Daarom kunnen huurders sinds 1 juni 2022 reparatieverzoeken telefonisch doorgeven via krijtland wonen. Ze kunnen dan doorverbonden worden naar 24ROSA. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Zo is Krijtland Wonen altijd dichtbij en bereikbaar!

callcenter

In totaal ontving het callcenter dit jaar:

callcenter
infographic

onze cultuur

Binnen Krijtland Wonen heerst op de werkvloer een cultuur waarin eigenaarschap, samenwerken, verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen centraal staan. Sinds 2022 heeft Krijtland Wonen een eigen personeelsvereniging die regelmatig activiteiten organiseert. Dit draagt ook bij aan de cultuur-ontwikkeling binnen onze organisatie.

we nemen meerdere keren per jaar deel aan bijeenkomsten van:

 • ROW: Regionaal Overlegorgaan Woningcorporaties Parkstad Limburg;
 • PLW: Platform Limburgse Woningcorporaties;
 • Domaas: vereniging van de kleinere woningcorporaties in Limburg;
 • MKW: landelijk platform van middelgrote en kleinere woningcorporaties.

krijtland wonen ontmoet

In het kader van kennis delen en verbinden organiseerde Krijtland Wonen op 9 juni de eerste editie van Krijtland Wonen ontmoet. Hier kwamen we samen met maar liefst 120 partners die bijdragen aan goed en prettig wonen voor onze huurders. Benieuwd hoe deze dag eruit zag? Bekijk de video hier.

Top 5 thema's

 1. Uitdagingen voor Krijtland Wonen
 2. Kwaliteit van het vastgoed
 3. Cultuur op de werkvloer
 4. Processen en werkwijzen
 5. Verduurzaming

3 fraude risico's

 1. Fraude bij het toewijzen van woningen
 2. Het beïnvloeden van cijfers door het gebruik van schattingen en veranderingen met speciale boekingen
 3. Opdrachten verdelen aan partijen in het voordeel van de eigen organisatie
× Lightbox Image

krijtland wonen jaarverslag 2022

Welkom bij het online jaarverslag van Krijtland Wonen. Hierin praten we je bij over de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

In 2022 is er weer veel gebeurd. Niet alleen bij Krijtland Wonen, ook in de wereld om ons heen. Iedere dag werken onze medewerkers hard om goed wonen mogelijk te maken. Een fijn thuis voor al onze huurders en mensen die een woning zoeken. Niet alles wat we doen is direct zichtbaar, maar zit in de persoonlijke aandacht en contact. Samen met onze partners houden we onze wijken en buurten veilig en leefbaar. Dat zijn de momenten die het verschil maken. Dat maakt Krijtland Wonen zichtbaar, dichtbij en verbindend.

Aan de andere kant heeft Krijtland Wonen ook een belangrijke taak als werkgever. We zetten in op modern werkgeverschap, waarbij onze medewerkers zichzelf, hun talenten en kwaliteiten blijvend kunnen ontwikkelen. Zo voelen ook zij zich thuis bij Krijtland Wonen.

Michiel Sluijsmans,
Directeur – bestuurder

planmatig onderhoud – €262.000
Hieronder vallen onder andere de vervanging van badkamers, toiletten en keukens. Ook schilderwerk en werkzaamheden aan het dak zijn onderdeel van planmatig onderhoud.

niet planmatig onderhoud – €1.809.000
Hieronder valt het onderhoud dat verricht is naar aanleiding van reparatieverzoeken. Hiervoor werken we samen met onze partners Smeets Vastgoedservice BV en Wierts BV.

mutatieonderhoud – €1.430.000
Hieronder valt onderhoud dat plaatsvindt tussen twee huurperiodes.

huurincasso
Door veel persoonlijk contact en nauwe samenwerking met onze partners, houden we huurachterstanden onder controle. Zo voorkomen we ontruimingen van woningen. De inflatie en energiekosten zorgen helaas toch voor problemen bij huurders. Daarom werken we in de vorm van vroegsignalering en schuldhulpverlening om huurders te helpen bij financiële problemen. Bovendien informeren we huurders via de VoorzieningenWijzer over hun recht op financiële toeslagen en passende verzekeringen. In 2023 zetten we in op nog beter maatwerk.

schilterstraat – simpelveld
Aan de Schilterstraat in Simpelveld worden 69 woningen gesloopt om plaats te maken voor 50 nieuwbouwwoningen. De openbare ruimte, de parkeergelegenheid en het groen in de wijk wordt ook aangepakt. We verwachten in de eerste maanden van 2023 te starten met de sloop.

julianastraat – bocholtz
In totaal worden 15 woningen gesloopt envervangen door 8 levensloopbestendige woningen. We verwachten eind 2023 te starten met de sloop.

nieuwstraat/burggraverweg – gulpen
Op deze locatie worden 10 eengezinswoningengesloopt. Na uitgebreid onderzoek is besloten deze niet op te knappen. Er komen 20 levensloop-bestendige appartementen voor in de plek. We verwachten eind 2023 te starten met de sloop.

verduurzaming in 2022

Het verduurzamen van woningen is een belangrijke opgave voor Krijtland Wonen. Niet alleen in 2022, maar ook in de jaren die volgen. Dit draagt bij aan betaalbare woonlasten voor onze huurders én een schoner milieu. Deze reis naar duurzaamheid maken we niet alleen, ook onze huurders nemen we daarin actief mee. Zo hebben we in 2022 ruim 350 zonnepanelen geïnstalleerd op onze huurwoningen. We voorzien onze woningen van isolatie. En om bewustwording te creëren bij onze huurders, zetten we energiecoaches in die informatie en advies geven over energiebesparing. Krijtland Wonen wil ook het goede voorbeeld geven. Daarom rijden onze medewerkers zoveel mogelijk met elektrische vervoersmiddelen en scheiden we het afval op onze kantoren.

we nemen meerdere keren per jaar deel aan bijeenkomsten van:

verbindende bijeenkomsten organiseren en bijwonen voor huurders en stakeholders
Met grote regelmaat vergaderen wijkraden en bewonersgroepen met elkaar over de schoonmaak, groenonderhoud of toegankelijkheid van de complexen. We moedigen deze bewonersparticipatie aan door als wooncorporatie zichtbaar te zijn tijdens deze gesprekken. Wat is er nodig om bewoners in hun kracht te zetten voor hun leefomgeving?

buurtbemiddeling

In de gemeente Simpelveld werken we al lang samen met Impuls en de gemeente in het kader van buurtbemiddeling. Deze kunnen we inzetten als er sprake is van overlast en buurtbewoners niet samen tot een oplossing komen. Een medewerker van Impuls zoekt dan samen met de huurders naar een passende uitkomst.

crea hoeskamer
Brigitta Custers: Hier komen buurtbewoners samen om te knutselen met én voor elkaar. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die graag creatief bezig is, maar hier geen geld voor heeft. Krijtland Wonen ondersteunt de Crea Hoeskamer door een ruimte beschikbaar te stellen. Bovendien nemen wij een deel van de vaste
lasten voor onze rekening.

We startten samen in 2022 met een nieuwe van (samen)werken bij het project ‘Samen aan de noot’. De buurtbewoners zijn hier samen verantwoordelijk voor het actief verbeteren van de leefbaarheid.

huurdersbelangen
Per 1 januari 2022 zijn de twee huurdersorganisaties van Krijtland Wonen samengevoegd tot één: Stichting Huurdersbelangen Krijtland Wonen. Deze partij komt op voor de rechten van onze huurders. Daarnaast beslist zij onder andere mee over de prestatieafspraken, maar ook de jaarlijkse huurverhoging.

reparaties
Onverwachte schade wil je het liefst zo snel mogelijk opgelost hebben. Daarom kunnen huurders sinds 1 juni 2022 reparatieverzoeken telefonisch doorgeven aan 24ROSA. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Zo is Krijtland Wonen altijd dichtbij en bereikbaar!

krijtland wonen ontmoet
In het kader van kennis delen en verbinden organiseerde Krijtland Wonen op 9 juni de eerste editie van Krijtland Wonen ontmoet. Hier kwamen we samen met maar liefst 120 partners die bijdragen aan goed en prettig wonen voor onze huurders.

Invloed van de oorlog in Oekraïne

Helaas zorgt de oorlog in Oekraïne voor onzekerheid en risico’s voor de organisatie van Krijtland Wonen. De kosten van personeel en bouwmateriaal stijgen, waardoor de uitvoering van projecten mogelijk niet altijd haalbaar is. Daarom stellen we onze voorspellingen tussentijds bij. Zo hebben we beter zicht op de (economische) invloed van buitenaf. Denk hierbij aan een wijziging van de rente of inflatie.

Dankzij statuten, reglementen en kaders houden we hier grip op. Daarnaast laten we regelmatig onderzoek doen naar de cultuur op de werkvloer en de veiligheid op het gebied van IT.

Krijtland Wonen kijkt realistisch naar mogelijke risico’s. In 2021 is een top 5 benoemd van thema’s waar risico’s kunnen ontstaan.